Biotalouden edelläkävijä – energiaa ekologisesti

Laitos käsittelee jatkuvatoimisesti sellutehtaan tuottamia jätevesilietteitä  ja valmistaa niistä biokaasua sekä kiinteää polttoaineeksi soveltuvaa lopputuotetta. Laitoksessa on mahdollista käsitellä selluprosessin lietteiden lisäksi myös muita puhtaita maa- ja kotitalouksien biohajoavia jätteitä. 

Biokaasulaitoksen toiminta perustuu luonnonmukaiseen, bakteeri- ja mikrobikannan aikaansaamaan mädätysprosessiin. Pitkällisen tutkimus- ja kehitystoiminnan myötä EcoEnergy SF:n mädätysprosessi on räätälöity tehokkaasti käsittelemään myös korkean ligniinipitoisuuden omaavia puu- ja selluteollisuuden jätejakeita.

Mädätysprosessit ovat nettoenergian tuottajia. Jatkuvatoimisen prosessin tuottamat prosessikaasut käsitellään laitoksen omassa puhdistusyksikössä ja rejektivesi johdetaan uudelle jätevedenpuhdistamolle Prosessista ei aiheudu ympäristöön hajuhaittoja tai ylimääräistä päästökuormitusta.

Laitoksen tuottamat lopputuotteet ovat 100 % uusiutuvia. Biokaasu puhdistetaan ja paineistetaan hyödynnettäväksi ajoneuvojen polttoaineena.  EcoEnergy SF perustaa liikennebiokaasun jakeluaseman Biotuotetehtaan läheisyyteen. Liikennebiokaasua voivat tulevaisuudessa hyödyntää tehtaan ajoneuvokalusto, puun kuljetuskalusto ja yksityisautoilijat.

Kiinteä lopputuote kuivataan ja tuotteistetaan kiinteäksi polttoaineeksi. Tällä hienojakoisella, korkean polttoarvon omaavalla puupohjaisella polttoaineella korvataan esim. kivihiilipohjaisia polttoaineita teollisuuden lämmityskattiloissa.
 

Biokaasulaitoksen alkuvaiheessa tuottama vuotuinen lopputuotteiden energiamäärä on seuraava:

  • biokaasu: 24,0 GWh
  • kiinteä biopolttoaine: 54,9 GWh

Näin ollen biokaasulaitoksen ensimmäistä vaihetta koskeva vuotuinen CO2-päästövähenemä on yhteensä 24 000 t CO2.

EcoEnergy SF Oy

Posti- ja laskutusosoite:
Niittytie 7 B
82500 Kitee

Laitoksen osoite:
Onkelantie 109 C
44100 Äänekoski


 

Taustaorganisaatiot:

Ecoprotech Oy
Envor Group Oy
Provetek Oy


 

Y-tunnus: 2703099-8

Evästekäytännöt

©2018 EcoEnergy SF Oy - MMD Networks Oy