Energiaa selluteollisuuden sivuvirroista

EcoEnergy SF Oy rakentaa biokaasu- ja ajoneuvopolttoaineen valmistuslaitoksen Äänekoskelle.  EcoEnergy SF Oy:n biokaasulaitos on osa Metsä Fibre Oy:n Äänekosken Biotuotetehdaskokonaisuutta. Valmistumisensa jälkeen biokaasulaitos tulee työllistämään Biotuotetehtaan alueella 12-16 henkilöä.

Biotuotetehtaan yhtenä tavoitteena on toimia kasvualustana teollisille symbiooseille, joiden tuloksena syntyy päätuotannosta kertyviä tähteitä hyödyntävä ekosysteemi. EcoEnergy SF Oy:n biokaasulaitos on osa tätä Biotuotetehtaan ekosysteemiä. EcoEnergy SF Oy:n mädätysprosessi hyödyntää sellutehtaan jätevesilietteitä, ja tuottaa niistä biokaasua mm. ajoneuvopolttoaineeksi tehtaan ajoneuvokalustolle sekä puunkuljetuskalustolle.

Biokaasutuksen sivutuotteena syntyvästä orgaanisesta, ligniinipitoisesta kiintoaineesta valmistetaan kiinteää polttoainetta, mitä voidaan polttaa esim. hakekattiloissa ja teollisuuden rumpu-uuneissa sen hyvän lämpöarvon ansiosta.

Kyseessä on pioneerihanke – ensimmäinen biokaasulaitossovellus puu- ja selluteollisuusympäristössä. Pilottilaitoksen myötä syntyy nykyaikainen, kiertotalouteen perustuva energia- ja materiaalinhallinnan infrastruktuuri, joka on tulevaisuudessa monistettavissa myös muiden sellutehtaiden yhteyteen. Kyseessä olevan sovelluksen markkinapotentiaali on maailmanlaajuinen sekä uusiin että jo olemassa oleviin tehtaisiin.

EcoEnergy SF Oy:n taustalla ovat Envor Protech Oy:n omistajatahot.

 
Ajankohtaista
Tiedote: Laitoksen käyttöönotto alkanut Metsä Groupin biotuotetehtaan yhteydessä05.07.2017
Ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa EcoEnergy SF Oy:lle 04.07.2017


EcoEnergy SF Oy

Posti- ja laskutusosoite:
Niittytie 7 B
82500 Kitee

Laitoksen osoite:
Onkelantie 109 C
44100 Äänekoski

Taustaorganisaatiot:

Envor Protech Oy
Envor Group Oy
Provetek Oy

 

©2017 EcoEnergy SF Oy - Z-Media